Akademia Eko-nomii co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

W perspektywie nieuniknionych zmian klimatycznych, edukacja pro-ekologiczna młodzieży to najlogiczniejsze rozwiązanie. Młodzież z wielu europejskich krajów łączy sie w działaniach promujących pro-ekologiczną przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i prawa człowieka. Takie jak prawo do życia w zdrowych warunkach..

Wartości europejskie- wsparcie unijne – edukacja pozaformalna – zdrowy styl życia i budowa pokoju na świecie, wykorzystanie kreatywności i poszukiwanie własnych talentów – to tematy nad którymi pracują uczestnicy wymian międzynarodowych w ramach programu ERASMUS+ Tym razem byli częścią obchodów Dni Kingi w Wieliczce.

Niestety to właśnie realne zmiany klimatyczne uniemożliwiły pokaz przygotowanego happeningu ukazującego zagrożenia związane ze smogiem.

Podczas przygotowań do przedstawienia, młodzież rozbudziła swoją kreatywność, nauczyła się zasad improwizacji, podniosła poziom wiary we własne siły, przełamała strach przed publicznymi wystąpieniami i pogłębiła zdolności pracy w grupie międzynarodowej i umocnili więzi przyjacielskie.

Podczas warsztatów, przekazali sobie nawzajem wiedzę na temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i brakiem dbałości o środowisko naturalne. Ciekawe prezentacje i debaty przybliżyły problemy w krajach partnerskich a wieczorki przybliżyły różnorodne kultury. Uczestnicy projektu Akademia Eko-nomii nauczyli się również jak budżetować posiłki i różnice między organiczną a komercyjną żywnością. Wspólnie podjęliśmy wiele decyzji na przyszłość-w celu propagowania naszych rezultatów, podtrzymania przyjaźni czy budowania pokoju na świecie. Bo przyszłość zależy od naszych wyborów i codziennych decyzji.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme