Szwajcarski Grant Blokowy

plakat A3

 

 

Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz integrację społeczną mieszkańców poprzez stworzenie ośrodka kulturalno-szkoleniowego, promującego działania obywatelskie – debaty, szkolenia, wydawnictwo biuletynu, obywatelskie kółka zainteresowań – Klub Bobra dla najmłodszych, Kółko Medialne dla młodzieży, monitorujące zmiany i promujące integrację społeczności osiedlowej oraz punkt internetowy – miejsce na osiedlu gdzie starsze pokolenie będzie mogło zapoznać się z działaniem Internetu i dostępu do informacji. Podsumowaniem będą „Dni Krzyszkowic”- impreza kulturalno/integracyjna. Podczas warsztatów wypracowane zostaną metody utworzenia lokalnego komitetu obywatelskiego oraz wyłonienia animatorów działań społecznych. Szkolenia pozwolą na rozwój i podniesienie kompetencji działań obywatelskich, zwiększony udział w życiu politycznym i w organiz. NGO.

Cele szczegółowe to

-wyłonienie grupy aktywistów angażujących sąsiadów i rodziny

-nabycie wiedzy dot. praw obywatelskich

-stworzenie niezależnego od władz portalu internetowego

-powstanie biuletynu osiedlowego

-aktywny udział w życiu osiedla – wolontariat

 

W ramach projektu prowadzimy następujące działania:

– Warsztaty obywatelskie – „Obywatele to My”
– Edukacja społeczna i ekologiczna dla dzieci – „Klub Bobra”
– Obywatelskie kółko medialne – „Myślimy Globalnie – Działamy Lokalnie”
– Koło internetowe – „Nowoczesne sposoby pozyskiwania wiedzy
obywatelskiej bez względu na wiek”
– Debaty obywatelskie
– Szkolenia
– Biuletyn osiedlowy – „Moje Krzyszkowice”
– Strona internetowa
– Imprezy kulturalne:
Konferencja edukacji globalnej – ” Co nowego pod Słońcem ?”
Eko-Fest2014 – „Polska Zielona od Dziś”

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme