„Ministry for the Future” projekt Erasmus+

Sărata-Monteoru, 20-29th Maja 2024

Niedawno wzięliśmy udział w projekcie Erasmus+ „Ministerstwo dla Przyszłości”. Projekt odbył się w Rumunii, w miejscowości Sărata-Monteoru, w dniach 20-29 maja.

Celem projektu było poszerzenie perspektywy i zrozumienia przez pracowników młodzieżowych kwestii związanych z kreatywnością, zrównoważonym rozwojem, ekologicznym podejściem oraz, co najważniejsze, gospodarką o obiegu zamkniętym.

I dokładnie to osiągnął. Poprzez wykorzystanie różnych metod edukacji formalnej i nieformalnej, takich jak sześć myślowych kapeluszy, teatr, tworzenie plakatów, prezentacji i filmów, nadawanie drugiego życia przedmiotom codziennego użytku, wizyty w Wulkanach Błotnych Berca i na rynku Slow Food, projekt nie tylko poszerzył nasze horyzonty, ale również dał nam możliwość pełnego zrozumienia przedstawionych problemów.

Dodatkowo, dzięki międzygalaktycznym wieczorom międzykulturowym mogliśmy poznać kultury krajów uczestniczących. Odkryliśmy, że mamy ze sobą o wiele więcej wspólnego, niż myśleliśmy.

Podsumowując, projekt był niesamowitym doświadczeniem, które pozostanie z nami na bardzo długo.

Not so long ago, we took part in the “Ministry for the Future” Erasmus+ project. The project took place in Romania, Sărata-Monteoru, on 20-29th of May.
The project’s aim was to enhance youth workers’ perspective and understanding the matters of creativity, sustainability, eco-friendliness and most importantly, circular economy.

And it exactly did just that. By using various methods of both formal and non-formal education, such as six thinking hats, theatre, creating posters, presentations and videos, giving second life to objects of everyday use, visits to Berca Mud Volcanoes and The Slow Food Market, the project did more than expanding our horizons – it gave us the ability to fully understand the problems presented.

Additionally, through intergalactic intercultural evenings we could get a grasp on the cultures of the countries participating. We discovered that we have much more in common that we thought.

All things considered, the project was an amazing experience that will stay with us for a very long time.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme