O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice zostało założone w 2012 r. aby wspomagać działania obywatelskie, integracyjne i edukacyjne na osiedlu Krzyszkowice.

Niewielka osada (400 os.) w ostatnim dziesięcioleciu zmieniła się w ponad 4000 moloch złożony głównie z ludności napływowej całego kraju. Brak integracji społeczeństwa, niska świadomość obywatelska i ekologiczna, prowadzą do powstania licznych problemów. Stowarzyszenie, poprzez akcje edukacyjne i kulturalne, stara się podnieść świadomość społeczną wśród lokalnych mieszkańców zachęcając do wspólnych działań.

Przeprowadzone w 2012 r. debaty obywatelskie wraz z Radą Osiedlową, znacznie podniosły poziom zainteresowania mieszkańców działaniami władz lokalnych i wpłynęły na podjecie właściwych decyzji w związku z działalnością Wysypiska Śmieci Barycz i planowanymi w tej okolicy inwestycjami.

Stowarzyszenie zaznaczyło swoją obecność na osiedlu poprzez zaangażowanie w newralgiczne problemy życia osiedlowego – problemy z remontem dróg oraz poprzez organizacje imprez kulturalno-integracyjnych EKO-FEST i Dni Krzyszkowic czy zajęć edukacyjno-artystycznych  jak warsztaty plastyczne Lato Artystyczne 2012 oraz tegoroczne warsztaty medialno-teatralne wraz z gminnym przeglądem teatrzyków dziecięcych o tematyce ekologicznej.

W sierpniu 2013 r. przeprowadzone były zajęcia warsztatowe w związku z projektem GO EUROPE – wymianą międzynarodową – Młodzież w Działaniu oraz seria szkoleń ekologicznych w gminie Wieliczka.

Stowarzyszenie Moje Krzyszkowice od kilku lat organizuje akcje kulturalne i obywatelskie zachęcające do działań wolontariatu i zaangażowania w życie społeczne osiedla Krzyszkowice. Z ogromnym sukcesem przeprowadzone były manifestacje mające na celu ochronę środowiska oraz aktywny udział mieszkańców w działaniach legislacyjnych lokalnej władzy.

W 2012 roku przeprowadzone były szkolenia z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz kilka debat społecznych.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme