Szwajcarski grant blokowy

Projekt ma na celu podniesienie świadomości obywatelskiej oraz integrację społeczną mieszkańców poprzez stworzenie ośrodka kulturalno-szkoleniowego, promującego działania obywatelskie – debaty, szkolenia, wydawnictwo biuletynu, obywatelskie kółka zainteresowań – Klub Bobra dla najmłodszych, Kółko Medialne dla młodzieży, monitorujące zmiany i promujące integrację społeczności osiedlowej oraz punkt internetowy – miejsce na osiedlu gdzie starsze pokolenie będzie mogło zapoznać się z działaniem Internetu i dostępu do informacji. Podsumowaniem będą Dni Krzyszkowic – impreza kulturalno/integracyjna. Podczas warsztatów wypracowane zostaną metody utworzenia lokalnego komitetu obywatelskiego oraz wyłonienia animatorów działań społecznych. Szkolenia pozwolą na rozwój i podniesienie kompetencji działań obywatelskich, zwiększony udział w życiu politycznym i w organiz. NGO.

Cele szczegółowe to:

  • wyłonienie grupy aktywistów angażujących sąsiadów i rodziny
  • nabycie wiedzy dot. praw obywatelskich
  • stworzenie niezależnego od władz portalu internetowego
  • powstanie biuletynu osiedlowego
  • aktywny udział w życiu osiedla – wolontariat
Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme