Klub Bobra

WARSZTATY „KLUBU BOBRA”

Cel główny:

– Zdobycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekologicznej, podniesienia kompetycji artystycznych i muzycznych oraz kształtowania postaw pro-obywatelskich – wspólne działania.

W ramach zajęć Klubu Bobra odbywają się warsztaty związane z nieformalna edukacja ekologiczna i obywatelska poprzez zajęcia artystyczne/rękodzielnicze/muzyczne/teatralne/przyrodnicze.

Eko-Ciuszek Eko-Ciuszek– Podczas zajęć Eko Ciuszek dzieci wykonują własnoręcznie czapki i rękawiczki, aplikacje ze starych lub zamarłych ubrań przyniesionych z domu. Poprzez te zajęcia przekazujemy informacje o RRR – Refuse/Reuse/Recycle – czyli powtórnym wykorzystywaniu materiałów, ograniczaniu konsumpcji oraz segregacji śmieci w połączeniu z nauka szycia/szydełkowania oraz zaangażowania społecznego/wolontariatu poprzez pomoc kolegom nieumiejącym szyć lub tym którzy nie posiadają materiałów na zajęcia.

– Podczas zajęć teatralnych tworzone są scenki związane z ekologia/zdrowa żywnością/ochrona zdrowia – scenki wezmą udział w przeglądzie teatrzyków w 2014r.

IMG_6781– Podczas zajęć muzycznych dzieci wspólnie uczą się piosenki POLSKA ZIELONA i pracują nad napisaniem własnych tekstów do piosenki które to teksty wezmą udział w konkursie – najlepsze teksty zostaną nagrane i nagrodzone.

– Podczas zajęć przyrodniczych dzieci spacerują po okolicy obserwując środowisko naturalne jak również śmieci w okolicy. Przygotowany będzie reportaż z tego co dzieci widziały i co można by zmienić – petycje do władz lokalnych. Wiosna 2014r dzieci zasadza swoje własne organiczne ogródki i będą się uczyły podstawowych zasad ogrodnictwa i uprawy jarzyn/ziół.

Najlepsze ogródki zostaną nagrodzone.

Osiągnięcia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadali umiejętność samodzielnego stworzenia elementów garderoby z odzyskanych materiałów, podniesie się poziom wiadomości na tematy ekologiczne i obywatelskie(wolontariat), podniesione zostaną kompetycje artystyczne i wiara we własne możliwości, Przekazana zostanie informacja na temat zdrowego odżywiania i pozytywne wzorce wychowawcze.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme