Koło internetowe – seniorzy

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE PODSTAW OBSŁUGI

KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

2-3 prowadzących

Cel główny:
Zdobycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, będących podstawą do dalszych poszukiwań na drodze samokształcenia.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme