ERASMUS KA153-YOU – Mobilność pracowników młodzieżowych. Želiezovce 26.8 – 30.8.2022

Projekt: Support the skills and creativity of young people outdoors Wspieranie umiejętności i kreatywności młodzieży na świeżym powietrzu. KA153-YOU – Mobilność pracowników młodzieżowych Želiezovce 26.8 – 30.8.2022

Partneri:

 

    • STOWARZYSZENIE MŁODYCH ARTYSTÓW ECO POWER, AKACJOWA 12,Wieliczka, PL

    • ProRok z.s, Štepánkovice,

    • CZ PetrklíčHelp, z.s., Český Tešín, CZ

Odbiorca grantu: Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o, Prievidza

Dostawca grantu: Iuventa – NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Web stránka:http://www.ispokojnost.sk

Celem projektu była wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się 33 osób pracujących z młodzieżą. Wykorzystali kreatywne i innowacyjne formy edukacji nieformalnej i uczenia się nieformalnego, aby pomóc młodym ludziom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji uzyskać instrukcje, jak zadbać o swoje utrzymanie, zwiększyć ich szanse na zatrudnienie i pomóc im rozpocząć działalność gospodarczą. Rozwijanie zdolności manualnych, praca na świeżym powietrzu i praca z naturalnymi materiałami ma również działanie terapeutyczne na zagrożoną młodzież.

Oczekujemy również pozytywnego wpływu nowych działań na życie psychiczne młodzieży i minimalizacji zjawiska patologiczne.

W ten sposób projekt zrealizował wspólne europejskie wartości – eliminację agresji, tolerancję, akceptację różnorodności i eliminację stereotypów związanych z płcią.

Wspieraliśmy rozwój zawodowy i osobisty pracowników młodzieżowych. Wiele się nauczyliśmy i teraz będziemy się uczyć dalej.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme