Discovering Europe Together

Nowy projekt Erasmus

W dniach 14-24 maja mial miejsce wyjazd Erasmus do Jerez de la Frontera. Głównym celem projektu było poszerzenie świadomości o prawach czlowieka i polityce Europy. W ramach programu uczestniczyliśmy w licznych zajęciach, które skupiały się na wskazanych tematach. 

Podczas tych spotkań mogliśmy posłuchać prezentacji oraz  aktywnie uczestniczyć w debatach i dyskusjach grupowych, co pozwoliło nam na pogłębienie wiedzy oraz wymianę poglądów z uczestnikami z różnych krajów europejskich. Dzięki temu mogliśmy lepiej zrozumieć różnorodne perspektywy na temat polityki Unii Europejskiej i wyzwań, przed którymi stoi.

Poza zajęciami, czas wolny spędzaliśmy na zwiedzaniu Jerez de la Frontera. Miasto to, znane z produkcji sherry oraz flamenco, oferowało wiele atrakcji kulturalnych i historycznych, które wzbogaciły mój pobyt. Wieczory spędzane w lokalnych barach i restauracjach były doskonałą okazją do integracji z innymi uczestnikami projektu.

Podsumowując, wyjazd Erasmus do Jerez de la Frontera był niezwykle wartościowym doświadczeniem, które nie tylko poszerzyło nasze horyzonty w zakresie polityki europejskiej, ale także pozwoliło na nawiązanie nowych, międzynarodowych znajomości oraz zanurzenie się w bogatej kulturze Andaluzji.

From May 14th to 24th, an Erasmus Project took place in Jerez de la Frontera. The main goal of the project was to raise awareness about human rights and European policy. As part of the program, we participated in numerous activities focused on these topics.

 

During these sessions, we listened to presentations and actively engaged in debates and group discussions, which allowed us to deepen our knowledge and exchange views with participants from various European countries. This helped us better understand diverse perspectives on European Union policy and the challenges it faces.

 

Outside of the activities, we spent our free time exploring Jerez de la Frontera. This city, known for its production of sherry and flamenco, offered many cultural and historical attractions that enriched my stay. Evenings spent in local bars and restaurants provided an excellent opportunity to socialize with other project participants.

 

In summary, the Erasmus project to Jerez de la Frontera was an extremely valuable experience that not only broadened our horizons regarding European policy but also allowed us to establish new international friendships and immerse ourselves in the rich culture of Andalusia.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme