Wojewódzki projekt o ekologii

Poprzez serie szkoleń podniesiona zostanie świadomość pro-ekologiczna, pokazane sposoby poprawy jakości życia poprzez działania ekologiczne(zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, monitoring okolicy  mający na celu likwidacje dzikich wysypisk i piętnowanie negatywnych wzorców oraz wprowadzanie pozytywnych działań – zwiększenie recyklingu, dbałość o czyste pobocza, tereny zielone,etc) oraz wykorzystanie rowerów do transportu czyli ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Przedstawione zostaną możliwości „rozsądnych” zakupów z uwzględnieniem lokalnych zasobów i promocja zrównoważonego rozwoju poprzez propagowanie lokalnych producentów i promocje produktów Fair Trade. Innowacyjne sposoby przekazu informacji z wykorzystaniem multimediów i nowoczesnych technologii(słoneczne baterie, etc)

Podniesiona zostanie świadomość działań pro-ekologicznych od najwcześniejszych lat poprzez wpajanie właściwych wzorców segregacji śmieci, rozsądnych zakupów, wykorzystania odpadów w działaniach artystycznych, rozwój indywidualnych talentów i zainteresowan poprzez zajęcia artystyczne kładące nacisk na problemy ekologiczne, zaangażowanie w propagowanie myśli i działań pro-ekologicznych wśród rodzin i przyjaciół, nauka przez zabawę i twórczość artystyczna z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych i podstaw rękodzielnictwa. Czynne zaangażowanie w życie społeczeństw lokalnych i propagowanie właściwych wzorców wśród dorosłych.

Podniesiony zostanie poziom świadomości ekologicznej i obywatelskiej jak również integracji społeczeństwa poprzez imprezy kulturalne propagujące pro-ekologiczne działania mieszkańców – recykling, segregacja śmieci, dbałość o przestrzeń publiczna oraz wpływ na działania władz lokalnych i globalnych mających na celu poprawę warunków życia na osiedlu poprzez wdrażanie nowoczesnych(ekologicznych) rozwiązań jak wykorzystanie słonecznej baterii, postawienie pojemników na śmieci i recykling, etc. Poprzez wykorzystanie lokalnych artystów stworzona zostanie aktywna grupa działaczy kulturalno-edukacyjnych propagujących zrównoważony rozwój osiedla i zaangażowanie społeczne. Projekt będzie kontynuowany z kolejnych grantów edukacyjnych i ekologicznych w 2014r.

Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców pow. wielickiego powodująca zanieczyszczenie środowiska naturalnego odpadami, brak segregacji śmieci.

Po zakończeniu projektu  wzrośnie świadomość eko wśród uczestników projektu oraz ich rodzin i znajomych. Podniesie się poziom odpowiedz. za własne środowisko naturalne jak i cala planetę. Napiętnowane i zlikwidowane zostaną działania szkodliwe dla środowiska – dzikie wysypiska, palenie śmieci. Większa troska zostaną otoczone tereny zielone wraz z ich unikalna flora i fauna( orlik, lilia złotogłów, bobry – to tylko niektóre z naszych współmieszkańców), zalesione zostaną tereny stojące odłogiem, zagospodarowane pobocza, przeprowadzony będzie monitoring działań wysypiska śmieci, podniesie się poziom segregacji śmieci wśród lokalnej ludności co za tym idzie obniży się emisja szkodliwych elementów do powietrza z kominów domowych. Podniesie się świadomość społeczną mieszkańców owocująca głębszym zaangażowaniem w działania pro-eko i podnoszeniu świadomości eko w okolicy. Rozwiną się indywidualne talenty wśród dzieci i młodzieży owocujące kolejnymi edycjami przeglądu teatrzyków, plenerami i warsztatami rękodzieła wykorzystującymi recykling. Nawiązane zostaną kontakty z innymi organizacjami pro-eko na terenie naszego województwa  jak również całej Unii Europ. Zachęcimy młodzież do aktywnego uczestnictwa w wymianach międzynarodowych, konkursach i szkoleniach mających na celu poprawę utylizacji odpadów lokalnie i globalnie, wykorzystanie nowych technologii.

Stowarzyszenie Młodych Artystów Eco Power © 2019 Frontier Theme